rewilding
Foto: Venligst udlånt af Jens-Christian Svenning

Kunne du forestille dig at tage på safari for at se elefanter? Ikke i Tanzania men i Thy?

Det kan faktisk godt komme til at ske, og det er ikke så fjollet, som det umiddelbart kan lyde. Mynthe har talt med Jens-Christian Svenning, professor og VILLUM Investigator ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, hvor han leder et stort projekt om megafauna.

”Det er lidt tricky at snakke om de der elefanter, fordi folk nemt synes, at det er fuldstændigt for skørt, men sådan naturvidenskabeligt er det svært ikke at nævne det, fordi de faktisk hører til i vores natur. Der har været elefanter i Europa de sidste 18 millioner år undtagen de sidste 10 tusinde år”, fortæller han. ”Så man kan sige, at et Europa uden elefanter, det er sådan set unormalt”.

Naturen skal gøres vild igen

Vi sidder på hans kontor i en af de gule murstensbygninger, som udgør campus. Rummet har reoler fra gulv til loft fulde af bøger og tidsskrifter, og der er akkurat plads til skrivebordet foran vinduet.

Jens-Christian Svenning forsker i blandt andet rewilding. Det er et udtryk, der dækker over projekter, hvor man på forskellig vis tillader planter og vilde dyr at udfolde sig mere naturligt, så naturen i en eller anden grad passer sig selv.

I dag er det sådan, at naturen i Danmark har brug for pleje for at bevare den, som den er. ”Der er opskrifter for naturpleje for alle naturtyper. Tankegangen er, at hvis vi ingenting gør vokser det til med træer og buske, og vi mister biologisk mangfoldighed. Med rewilding handler det om at gøre naturen mere selvforvaltende, så vi ikke skal gå og pleje den hele tiden”, forklarer han.

Og den biologiske mangfoldighed har længe haft meget trange kår. Vi mister hele tiden arter, fordi deres levesteder forsvinder. Ifølge Miljøstyrelsen er 340 arter uddøde alene i Danmark siden 1850. Det er i gennemsnit to arter hvert eneste år i den periode. Derfor er det vigtigt at bevare naturen på en måde, der giver plads til mange forskellige planter og dyr.

Naturen kan ikke længere selv

En af årsagerne til at naturen ikke længere kan pleje sig selv og samtidig skabe plads for mange forskellige arter er, at der mangler store dyr i økosystemerne. ”De store dyr er især vigtige, fordi de skaber en variation i miljøforholdene, som giver plads til en stor biologisk mangfoldighed”, siger Jens-Christian Svenning.

Rundt omkring i Danmark er der dog flere projekter i gang. På Langeland er der for eksempel udsat vilde heste, og de har vist sig at være gode til at bevare den varierede natur.

Men Jens-Christian fortæller, at de helt store dyr som elefanter har en mere voldsom effekt. ”Den slags kæmpestore planteædere påvirker økosystemet i meget høj grad, fordi de fysisk kan have indflydelse på landskabet ved for eksempel at vælte træer og buske. Så de laver en anden variation end de mindre planteædere. Det er grunden til at være interesseret i elefanter.

Og så fordi de hører sammen med de andre arter i Danmark. Arter som for eksempel pindsvin, hedelyng, kristtorn, oldenborre og gråand har stort set alle sammen levet længere med elefanter end uden. Det er på grund af mennesket, at elefanterne mangler. Derfor er det interessant at tænke på, om de kunne få en rolle i vores natur igen”.

Mulige levesteder i Danmark

En bestand af elefanter kræver et stort område at leve på, men det mener Jens-Christian Svenning godt, vi kan finde i Danmark. ”Man kan godt planlægge sig til at have plads til naturområder, og der er faktisk mulighed for at lave ret store naturområder i Danmark. Og et område som Thy Nationalpark er jo allerede meget stort.

Det er heller ikke sådan, at man skal bruge de samme løsninger til pleje af naturen alle steder. Man kan implementere rewilding i forskellige grader, og hvis elefanter indgår, kan det gøres mere eller mindre vildt. Man kan gøre ét i små bynære naturområder og noget andet i store nationalparker”.

I Randers har de allerede haft kort besøg af elefanter fra Cirkus Arena. Elefanterne blev brugt til at græsse på en eng og fjerne uønsket trævækst, en opgave som køerne, der normalt græsser på engen, ikke kan klare.

Nye måder at opleve naturen på

Elefanter er dog farlige dyr. Det betyder, at man ikke skal tage en spadseretur med hunden ud for at se nærmere på elefantflokken.

”Modsat ulve er elefanter reelt farlige dyr, så hvis man vælger at lave projekter med elefanter, er det vigtigt, at man gør det så sikkert som muligt. Man ville skulle opleve elefanterne på samme måde, som man gør i Afrika – så under mere påpasselige forhold. Det vil så give nogle andre naturoplevelser.

Men jeg synes, det er vigtigt ikke bare at sige: Det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror, hvis man spurgte de fleste mennesker, om de gerne vil have, at der bliver ved med at være elefanter på Jorden, så vil de nok sige, at det vil de gerne.

Men de områder, hvor der i dag lever elefanter, har meget stor befolkningsvækst, så det er ikke sådan, at der er masser af store områder, hvor der kan være elefanter uden, at der også er mennesker.

Det gør det jo til en udfordring at have den slags dyr i verden, og det kan vi fint eksperimentere med i Danmark ligeså vel som alle mulige andre steder”.

Rewilding i forskellig grad

Jens-Christian Svenning mener dog ikke, at rewilding er sort hvidt. Det kan gradueres alt efter mulighederne, og man kan beslutte, i hvilken grad naturen skal passe sig selv, og i hvilken grad den skal passes af mennesker.

”Man kan se det som en gradient på, hvor meget det er naturen, der styrer, og hvor meget det er os, og rewilding er når det bliver mere naturen og mindre os.

I en klassisk have er det os, der styrer det meste, hvor det i en stor nationalpark som Yellowstone i USA er naturen. Her har man rewildet ved at genindføre ulven, der ellers var blevet udryddet som skadedyr. På den måde har man hjulpet naturen til at fungere endnu bedre på egen hånd.

Men selv der er der områder, hvor mennesket styrer mere. For eksempel vil vi gerne have stier i nationalparken, så vi kan få adgang og bruge det.

Hvor selvforvaltende man kan gøre det, afhænger i høj grad af det areal, der er til rådighed. Jo større, jo nemmere”.

Rewilding i baghaven

Rewilding kan altså bruges i mange forskellige størrelsesforhold. Det er faktisk muligt at lave sit eget rewilding projekt derhjemme.

”Det handler meget om at give slip på vores kontrol og lade naturen få kontrol. Og så måske hjælpe naturen lidt på vej. Hvis man lader sin have blive vild, kan det godt være, det hele gror til i skvalderkål og brændenælder. Så der kan det give god mening at indføre nogle arter, for eksempel skovbundsurter, som passer til økosystemet og gør det mere artsrigt.

Det behøver ikke være hele haven. Det kan være dele, hvor man vælger at lade naturen styre mere”.

Hvor grøn er du selv på en skala fra 1-10:

Jeg tænker meget over det men lever et normalt dansk liv, og som forsker rejser jeg meget, så jeg er nok meget gennemsnitlig. Jeg ligger vel på en 5-6 stykker.

Har du et lille rewilding projekt hjemme i baghaven?

Ja, det har jeg da. Hvis man tænker rewilding i sin have, så er det meget kompatibelt med at få en have, der ikke kræver så meget pasning i en travl hverdag.

Især hvis man ved lidt om planter fra starten, så man kan få noget, der kan klare sig selv. Sådan er min have faktisk rigtig meget. Jeg har nogle store cirkler på græsset, som jeg ikke slår andet end en gang om året. Her vokser der bugtet kløver og vilde tulipaner, de græsser der nu er og lidt skovgaltetand.

Meget af haven har skovagtig karakter, og der er der mange arter, som jeg har hjulpet ind i haven for eksempel taks, hvid og gul anemone, lungeurt, femtunge, tandrod og skovvortemælk. De klarer sig godt og spreder sig, så det hele nu er meget tætvoksende og stort set uden ”ukrudt”.

Støt Mynthe

Kunne du lide artiklen? Så kan du støtte Mynthe ved at indbetale et beløb via mobilepay på 22755989. Ingen medier er nemlig gratis at lave. Til gengæld får du artikler uden sponsoreret indhold og uden reklamer.

Skriv et svar